Här på Odensalagatan 67 i Östersund finns vårt förvaltningskontor

Förvaltningskontoret
Odensalagatan 67
831 46 Östersund

Mobil 070-377 68 32
Mobil 070-377 68 37

E-post info@brfmarielund.nu

Jour nummer

010-470 57 26 (Securitas)