För den som vill spela pingis finns ett stort fint rum med pingisbord. Eller andra aktiviteter.