När du behöver en släpvagn så finns en sådan inom området. Det är föreningens egen och som medlemmar får hyra. Till den finns även skoterramp. Hyra 100kr per tillfälle/dygn.