Välkommen till vår hemsida!

Med hjälp av bilder och informerande text vill vi visa att Marielunds bostadsrättsförening inte är vilken bostadsrättsförening som helst.

Vårt mål och strävan är att bli den trivsammaste och mest familjära bostadsrättsföreningen i Sverige. Hur vi lyckats med detta är det bara du som medlem eller blivande medlem som kan ge svar på.

Hoppas att denna hemsida ger en positiv bild av vårt område oavsett om du redan bor här eller har tankar på att flytta hit. Välkommen i så fall, till vad vi själv tror, en av Sveriges allra trivsammaste bostadsrättsföreningar.


Det är oss du träffar på förvaltningskontoret

Anders Berggren
Förvaltare och vicevärd. Anställd i föreningen sedan 1991-01-01. Har hand om ekonomiärenden och allt bokföringstekniskt. Sköter och tar hand om felanmälan som kommer in. Föreningens allt i allo tillsammans med fastighetsskötaren. Anders är även musiker och spelar gärna Hammondorgel eller dragspel på föreningens caféer och andra fester.

Anders Berggren

Staffan Berggren
Fastighetsskötare. Har hand om det mesta inom området, allt från byte av lampor i trappuppgångar till gräsklippning och snöröjning m.m.

Förvaltningens telefontid
Helgfria måndagar kl.07.00-10.00.

Fakta och historia om föreningen
Hela området byggdes under åren 1963 – 1964. Föreningen äger kvarteret Valhall 3 som består av 12 flerbostadshus med 249 lägenheter och förvaltningskontor/samlingslokal. Flerbostadshusen har adresserna Krondikesvägen 72, 74, 76, 78 och 80, Odensalagatan 51, 53, 55, 57, 59, 61 och 65. Sammanlagda bostadsytan är 18.538 kvm. Föreningen har utöver detta 150 garage, 137 parkeringsplatser och 28 lokaler.

Sedan 1991 är vi en helt fristående bostadsrättsförening med egen personal.